RT Myriad - шаблон joomla Joomla

ورق گالوانیزهمجموعه مقالات ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس

  • امروزه در محیطهاي اقتصادي و تجاري، سیاستها و اهداف استراتژیک سازمانها و مؤسسات تولیدي، همواره معطوف به این بوده است که حداکثربهرهبرداري ونتیجه را از منابع مصرف شده به دست آورند. در این راستا نگرش سازمانها به سمت تولید اقتصادي وتولید محصولات با هزینه کمتر و ارزش بیشتر سوق پیدا کرده است….

  • 1
  • 2
  • 3
عنوان نویسنده تعداد بازدید
Test methods for hot dip galvanized coatings نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1490
Corrugated Sheets نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1371
General rules for inspection of steel نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1315
Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1332
Metallic products — Types of inspection documents نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1342
Continuously hot-dip coated steel sheet and strip — Tolerances on dimensions and shape نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1374
Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold forming نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1310
Continuously hot-dip zinc coated and iron-zinc نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1352
Standard Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1312
Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 1488