ورق نوردسرد

ورق نورد سرد شده (روغنی) عبارت است از محصولی که طی فرآیند نورد سرد از ورق فولادی نورد گرم شده با ضخامت بالا پس از پوسته زدایی تولید می‌شود. محصول نورد سرد شده(روغنی) شرکت هفت الماس عبارت است از ورق فولاد ساده کربنی نورد سرد شده (Reverse Mill) که پس از طی فرآیندهای آنیل بسته‌ای (تثبیت گرید فولاد مورد درخواست مشتری)، نورد پوسته‌ای (تنظیم زبری سطح ورق)، تسطیح ورق و اعمال روغن محافظ (به منظور افزایش ماندگاری محصول) با شرایط مشخص و قابل انتخاب، بسته بندی می‌شوند. این محصولات با توجه به درخواست مشتری برای کاربردهای مختلف مطابق با استانداردهای EN 10130 -2006 و‌ استاندارد ملي ايران INSO 5723 تولید می‌شوند.

دسته:

محصولات نوردسرد

کلاف

مشخصات عمومی کلاف روغنی – نورد سرد شده
عرض ورق
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
روغن محافظ
( گرم برمترمربع)
قطر داخلی
(میلیمتر)
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل 610
1280 720 2.50 0.18 1 0.2

ورق مسطح

steel-cold-rolled-sheet
مشخصات عمومی ورق مسطح روغنی – نورد سرد شده
عرض ورق
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
طول
(میلیمتر)
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل
1280 450 2.00 0.18 6000 550

کلاف نواری شده

steel-strips
مشخصات عمومی کلاف نواربری شده روغنی – نورد سرد شده
عرض ورق
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
وزن
(کیلوگرم)
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
1270 32 2.50 0.30 19000

کاربردها

[ninja_tables id=”384″]

استانداردها

استاندارد EN 10130 JIS 3141 ASTM 1008 EN (10139) INSO(ISIRI)
کاربرد عمومی ST12 (DC01) SPCC CS(A,B,C).SS25,
SS30,SS33 (type1,2),
SS40(type1,2)
A,LC.C290,C340 (DC01) A,LC,C290,
C390 (DC03)A,C290,C340 (DC04)
ورق سرد 1(5723),  ورق سرد 220 و 250 (5722)
مصرف کششی ST13 (DC03) SPCE DS(A,B) LC(DC03) (INSO 5723)  ورق سرد 3
مصرف کشش عمیق ST14 (DC04) SPCF DDS(A,B) LC(DC04) (INSO 5723)  ورق سرد 4
جهت مصارف با کاربردهای کششی و شکل دهی سرد DC05 SPCG
جهت مصارف با کاربردهای کششی و شکل دهی سرد DC06 SPCG
قطعه سازی و صنایع ساختمانی 1/8Hard 1/8Hard,1/4Hard SS 50 C290,C340,
C390,C440 (DC01) C290,C340,
C390,C440 (DC03) C290,C340,
C390(CD04)
ورق سرد 220 و 250 و 320
قطعه سازی و صنایع ساختمانی 1/4Hard 1/4Hard SS50,SS60 C340,C390,C440,
C490 (DC01) C340,
C390,C440(DC03) C340,C390,C440(DC04)
ورق سرد 320
قطعه سازی و صنایع ساختمانی Full Hard 1/2Hard,Full Hard SS50,SS60,
SS70,SS80
C340,C390,C440,C490,
C590,C690(DC01) C340,C390,C440,C490,
C590(DC03) C340,C390,C440,
C490,C590(DC04)
ورق سرد 550
دانلود استاندارد EN10130 JISG3141-2009 ASTM1008 EN10139 inso5723