ورق نوردسرد

ورق نورد سرد شده (روغنی) عبارت است از محصولی که طی فرآیند نورد سرد از ورق فولادی نورد گرم شده با ضخامت بالا پس از پوسته زدایی تولید می‌شود. محصول نورد سرد شده(روغنی) شرکت هفت الماس عبارت است از ورق فولاد ساده کربنی نورد سرد شده (Reverse Mill) که پس از طی فرآیندهای آنیل بسته‌ای (تثبیت گرید فولاد مورد درخواست مشتری)، نورد پوسته‌ای (تنظیم زبری سطح ورق)، تسطیح ورق و اعمال روغن محافظ (به منظور افزایش ماندگاری محصول) با شرایط مشخص و قابل انتخاب، بسته بندی می‌شوند. این محصولات با توجه به درخواست مشتری برای کاربردهای مختلف مطابق با استانداردهای EN 10130 -2006 و‌ استاندارد ملي ايران INSO 5723 تولید می‌شوند.

دسته:

محصولات نوردسرد

کلاف

مشخصات عمومی کلاف روغنی – نورد سرد شده
عرض ورق
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
روغن محافظ
( گرم برمترمربع)
قطر داخلی
(میلیمتر)
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل 610
1280 720 2.50 0.18 1 0.2

ورق مسطح

steel-cold-rolled-sheet
مشخصات عمومی ورق مسطح روغنی – نورد سرد شده
عرض ورق
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
طول
(میلیمتر)
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل
1280 450 2.00 0.18 6000 550

کلاف نواری شده

steel-strips
مشخصات عمومی کلاف نواربری شده روغنی – نورد سرد شده
عرض ورق
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
وزن
(کیلوگرم)
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
1270 32 2.50 0.30 19000

کاربردها

گروه مصرف فرعیمحصول
پیشنهادی
یخچال سازیلوازم خانگی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

درب و بدنه یخچال

250

380

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

سینی پشت یخچال

280

410

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

رادیاتور سازیصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

بدنه رادیاتور

280

390

31

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

کانوکتور رادیاتور

280

410

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

صنایع روشناییصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

کاور محصولات روشنایی

240

370

33

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.05 t

قطعات داخلی صنایع روشنایی

280

410

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

اجاق گازلوازم خانگی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

صفحه زیر اجاق گاز

280

410

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

سینی پشت فر گاز

280

410

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

هودلوازم خانگی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

بدنه و چیمنی هود

240

410

28

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.05 t

سینی پشت هود

280

370

33

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

آبگرمکنلوازم خانگی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

بدنه آبگرمکن

280 410 30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

پنکه سقفیلوازم خانگی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280(min) 410(min) 18-28

JIS G 3141-1/8 Hard

±0.05 t

تخته وایت بردصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280(min) 410(min) 18-28

JIS G 3141-1/8 Hard

±0.08 t

لولهلوله و پروفیل
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280 410 28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

پروفیللوله و پروفیل
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280 410 28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

-

500(min) 550(min) 10(max)

JIS G 3141-Fullhard

±0.08 t

لوازم و ظروف آشپزخانهلوازم خانگی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

240 370 33

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.05 t

قطعات داخلی لوازم خانگیلوازم خانگی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280 410 28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

بخاریلوازم خانگی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

بدنه بخاری

280

410

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

بنکدارعمومی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

410

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

صنایع تهویه مطبوعصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

کاور تهویه

240

370

33

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.05 t

قطعات داخلی تهویه

280

410

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

فیلترصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

فیلتر کششی

220

350

34

INSO 5723-ورق سرد 3

±0.05 t

فیلتر برشی (صافی)

240

370

33

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.05 t

منابع ذخیرهصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

کپسول آتش نشانی

220

350

34

INSO 5723-ورق سرد 3

±0.05 t

درب ضد سرقتسوله و ساختمان
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

250

390

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

کابینتکابین
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

cabinet

250

390

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

کابین آسانسورکابین
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

250

390

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

کابین کانکسکابین
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

250

390

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

انواع تابلو های آموزشی و راهنمایی و رانندگیصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

250

390

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

سیم جوشصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

390

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

درب و بدنه خودروخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

240

370

32

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.03 t

باک خودروخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

210

350

37

INSO 5723-ورق سرد 4

±0.03 t

داشبوردخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

240

370

31

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.05 t

طوقه سازیخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280(min)

410(min)

18-28

JIS G 3141-1/8 Hard

±0.05 t

-

240

320

32

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.05 t

اگزوز سازیخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

240

320

32

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.05 t

اسکلت خودروخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

250

390

31

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

ماشین آلات و ابزار آلاتخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

400

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

بدنه بشکهقوطی و بشکه سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

390

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

بشکه قیرقوطی و بشکه سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

390

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

Black Plateورق‌های مناسب قلع اندود
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

240

350

31

JIS G 3303- MR

±0.03 t

انواع چلیکقوطی و بشکه سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

410

25

JIS G 3141-1/8 Hard

±0.05 t

سر و ته بشکهقوطی و بشکه سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

410

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

قطعات داخلیخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

500(min)

550(min)

10(max)

JIS G 3141-Fullhard

±0.05 t

-

250

390

31

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

تجهیزات سیم و کابلصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

410

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

قطعات الکترونیکی-کلید و پریزصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

400

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

کلید، قفل و دستگیرهصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

400

30

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

مبلمان اداریصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

390

31

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

قاب عینکصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

390

31

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

کیس کامپیوترصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

280

390

31

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

لولا و اتصالاتصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

250

390

31

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

ماشین آلات و ابزار آلاتصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

-

500(min)

550(min)

10(max)

JIS G 3141-Fullhard

±0.05 t

-

280

400

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

تسمهصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه عکس خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

تسمه‌های بسته بندی

240

370

5 max

JIS G 3141-Fullhard

±0.05 t

تسمه‌های تولید لوله‌های اسپیرال

600

750

31

INSO 5723-ورق سرد 2

±0.05 t

تابلو برقصنعتی، تاسیساتی، خدماتی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی تلرانس ضخامت

Y.S
(max)

U.T.S
(max)

EL%
(min)

کاور تابلو برق (اتاقک)

280

390

31

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.05 t

اسکلت تابلو برق

280

410

28

INSO 5723-ورق سرد 1

±0.08 t

استانداردها

استاندارد EN 10130 JIS 3141 ASTM 1008 EN (10139) INSO(ISIRI)
کاربرد عمومی ST12 (DC01) SPCC CS(A,B,C).SS25,
SS30,SS33 (type1,2),
SS40(type1,2)
A,LC.C290,C340 (DC01) A,LC,C290,
C390 (DC03)A,C290,C340 (DC04)
ورق سرد 1(5723),  ورق سرد 220 و 250 (5722)
مصرف کششی ST13 (DC03) SPCE DS(A,B) LC(DC03) (INSO 5723)  ورق سرد 3
مصرف کشش عمیق ST14 (DC04) SPCF DDS(A,B) LC(DC04) (INSO 5723)  ورق سرد 4
جهت مصارف با کاربردهای کششی و شکل دهی سرد DC05 SPCG
جهت مصارف با کاربردهای کششی و شکل دهی سرد DC06 SPCG
قطعه سازی و صنایع ساختمانی 1/8Hard 1/8Hard,1/4Hard SS 50 C290,C340,
C390,C440 (DC01) C290,C340,
C390,C440 (DC03) C290,C340,
C390(CD04)
ورق سرد 220 و 250 و 320
قطعه سازی و صنایع ساختمانی 1/4Hard 1/4Hard SS50,SS60 C340,C390,C440,
C490 (DC01) C340,
C390,C440(DC03) C340,C390,C440(DC04)
ورق سرد 320
قطعه سازی و صنایع ساختمانی Full Hard 1/2Hard,Full Hard SS50,SS60,
SS70,SS80
C340,C390,C440,C490,
C590,C690(DC01) C340,C390,C440,C490,
C590(DC03) C340,C390,C440,
C490,C590(DC04)
ورق سرد 550
دانلود استاندارد EN10130 JISG3141-2009 ASTM1008 EN10139 inso5723