لیست اقلام مصرفی در خطوط توليد

محلول کرومات
شمش روي
شمش سرب
شمش زاماک
شمش گالوالوم
روغن محافظ
روغن روان کننده نورد
مايع آنتي فوم
کاغذ بين رولي
اسيد کلريدريک 28%-30%
نايلون سفيد عرض 2 و 3 متري
ذغال لوله اي چاک دار
الماس اردار
سيم جوش روي  1/2MM

جهت اطلاعات بیشتر با این آدرس ایمیل تماس بگیرید.

1398/2/8 16:38:53