فولاد سیلیکونى الکتریکى

//فولاد سیلیکونى الکتریکى

فولاد سیلیکونى الکتریکى

شرکت صنایع هفت الماس، در راستاى اجراى سیاست هاى توسعه بازار و با هدف تامین نیاز صنعت به ورقه هاى سیلیکونى، در کنار خط تولید نورد سرد در خرداد سال 1400 اقدام به راه اندازى خط تولید محصول فولادهاى الکتریکى غیر جهت دار نمود.
فولادهاى سیلیکونى معمولا به شکل ورق هایى در ضخامت هاى رایج 35/0، 50/0، 65/0 و 0/1 میلیمتر با فرآیند نورد سرد تولید مى شوند و سپس در اشکال معین به صورت لایه هایى روى هم چسبانده مى شوند تا در هسته چند لایه ترانسفورماتورها، استاتور و روتور موتورهاى الکتریکى استفاده شوند.

ویژگی ها

ورق فولادى سیلیکونى غیر جهت دار

فولادهاى سیلیکونى غیر جهت دار، آلیاژهاى آهن سیلیکون با محتواى سیلیکون متغیر هستند که خواص مغناطیسى مشابهى در تمام جهات در صفحه ورق را شامل مى شوند. این فولادها داراى خواصى همانند سطح حلقه ى هیسترزیس کم، تلفات هسته پایین و قابلیت نفوذ مغناطیسى بالا مى باشند و فولادهاى سیلیکونى بهترین ترکیب را براى انتقال و توزیع انرژى الکتریکى ارائه مى دهند.

موارد مصرف ورق فولاد سیلیکونى

از مزیت هاى فولاد سیلیکونى میتوان به قابلیت نفوذ مغناطیسى بالا و تلفات مغناطیسى کم اشاره کرد که این موارد به ترتیب سبب کاهش اندازه، وزن و تولید گرما در قطعات مورد استفاده مى شود. همچنین انقباض مغناطیسى کم در این نوع فولادها کاهش نویز (به صورت صداى وزوز ظاهر مى شود) در ترانسفورماتورها و ماشین هاى با ظرفیت بالا را فراهم مى کند.

 

ویژگیهاى پوشش ورق الکتریکى غیر جهت دار:

  • مقاومت به تنش زدایى تا دماى 850 درجه سانتیگراد و تحت اتمسفر خنثى
  • مقاومت پیوسته و مداوم در برابر دماى 270 درجه سانتیگراد
  • توانایى پوشش مجدد با خود و دیگر پوششهاى فولاد الکتریکى
  • مقاومت طولانى مدت در برابر دماى 300 درجه سانتیگراد در مدت زمان 2500 ساعت و اتمسفر هوا
  • مقاومت در برابر زنگ زدگى در مدت زمان 24 ساعت، 40 درجه سانتیگراد و رطوبت 100 درصدى

کاربردها

از جمله کاربردهاى گسترده فولاد سیلیکونى غیرجهت دار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • موتورها
  • ژنراتورها
  • دینام
  • تراسفورماتورهاى کوچک

استانداردها

  • در جدول زیر ضخامت هاى رایج مورد استفاده و خواص مغناطیسى

آنها مطابق استاندارد EN10106 ارائه شده است.