ورق اسیدشویی‌شده

ورق گرم نوردیده به دلیل دمای بالای فرآیند تولید دارای سطحی با پوسته‌های اکسیدی ناشی از عملیات نورد گرم می باشد که وجود این پوسته‌ها باعث ایجاد ناهمگونی در ضخامت، زمینه و رنگ ورق می‌شود. این محصولات طی فرآیند اسید شویی توسط اسید کلریدریک(هیدروکلریک اسید) پوسته زدایی شده و به کیفیت مناسب جهت استفاده بعدی می‌رسد.

دسته بندی : ,

محصولات اسیدشویی‌شده

کلاف

مشخصات عمومی کلاف اسیدشویی شده
عرض ورق
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
قطر داخلی
(میلیمتر)
حداکثر حداقل حداکثر حداقل 610
1300 600 5.00 2.00

کاربردها

گروه مصرف فرعیمحصول
پیشنهادی
اسکلت خودروخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

235(min)

420 up to 560

23

st37

خانه های پیش ساختهسوله و ساختمان
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

235(min)

420 up to 560

23

st37

چرخ خودروخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

320(max)

410(max)

30

stw24

انواع لوله های انتقال آب ، نفت و گازلوله و پروفیل
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

-

440(max)

25

stw22

-

320(max)

410(max)

30

stw24

انواع مقاطع پروفیلسوله و ساختمان
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

320(max)

410(max)

30

stw24

انواع ورق های گالوانیزهورق های پوشش دهی شده به روش غوطه وری گرم
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

-

440(max)

25

stw22

-

320(max)

410(max)

30

stw24

-

185(min)

300 up to 520

18

st33

-

-

-

23

st37

-

235(min)

420 up to 560

18

st52

ابزار یراقابزار یراق
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

-

440(max)

25

stw22

-

320(max)

410(max)

30

stw24

تولید مخازن گازتولید مخازن گاز
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

-

440(max)

25

stw22

-

320(max)

410(max)

30

stw24

قطعات خودروخودرو سازی
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

-

440(max)

25

stw22

لولا و اتصالاتسوله و ساختمان
زیر شاخه خواص مکانیکی پیشنهادی گرید فولاد پیشنهادی

Y.S
(MPa)

U.T.S
(MPa)

EL%
(min)

-

-

440(max)

25

stw22

استانداردها

استاندارد DIN EN JIS INSO
مصرف کششی عادی (1614-2) StW 22 (10111) DD 11 (3131) SPHC (3693) ورق گرم 2
مصرف کششی عمیق (1614-2) StW 23 (10111) DD 12 (3131) SPHD (3693) ورق گرم 3
مصرف کشش عمیق از فولاد کاملا آرام (1614-2) StW 24 (10111) DD 13 (3131) SPHE (3693) ورق گرم 4
نورد مجدد (1614-1)

St 22

St 23

St 24

کاربرد عمومی (17100)
St 33
St 37(2-3)
St 44(2-3)
St 52
(10025)
S185
S235JR
S275JR
S355JR
(3131)

SPHC

(3693) ورق گرم 1
دانلود استاندارد DIN-1614-2  DIN-1614-1  DIN-17100 EN-10025  EN-10111 JIS ISIRI