ورق اسیدشویی‌شده

ورق گرم نوردیده به دلیل دمای بالای فرآیند تولید دارای سطحی با پوسته‌های اکسیدی ناشی از عملیات نورد گرم می باشد که وجود این پوسته‌ها باعث ایجاد ناهمگونی در ضخامت، زمینه و رنگ ورق می‌شود. این محصولات طی فرآیند اسید شویی توسط اسید کلریدریک(هیدروکلریک اسید) پوسته زدایی شده و به کیفیت مناسب جهت استفاده بعدی می‌رسد.

دسته بندی : ,

محصولات اسیدشویی‌شده

کلاف

مشخصات عمومی کلاف اسیدشویی شده
عرض ورق
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
قطر داخلی
(میلیمتر)
حداکثر حداقل حداکثر حداقل 610
1300 600 5.00 2.00

کاربردها

[ninja_tables id=”499″]

استانداردها

استاندارد DIN EN JIS INSO
مصرف کششی عادی (1614-2) StW 22 (10111) DD 11 (3131) SPHC (3693) ورق گرم 2
مصرف کششی عمیق (1614-2) StW 23 (10111) DD 12 (3131) SPHD (3693) ورق گرم 3
مصرف کشش عمیق از فولاد کاملا آرام (1614-2) StW 24 (10111) DD 13 (3131) SPHE (3693) ورق گرم 4
نورد مجدد (1614-1)

St 22

St 23

St 24

کاربرد عمومی (17100)
St 33
St 37(2-3)
St 44(2-3)
St 52
(10025)
S185
S235JR
S275JR
S355JR
(3131)

SPHC

(3693) ورق گرم 1
دانلود استاندارد DIN-1614-2  DIN-1614-1  DIN-17100 EN-10025  EN-10111 JIS ISIRI